Procesy poznawcze cz 4 Uczenie się

Typy uczenia się:
– typ empiryczny – bazujący bardziej na konkretach, np. poprzez odniesienie do jakiejś tabeli, wykresu, itd.
Transfer – wprawa zdobyta w jednej dziedzinie i przenoszona na inne dziedziny. Transfer pozytywny – to, czego się wcześniej nauczyliśmy, wpływa na szybsze przyswajanie nowych informacji. Transfer negatywny – gdy to, czego nauczyliśmy się wcześniej, będzie nam utrudniało nauczenie się czegoś innego w późniejszym okresie. Transfer specyficzny – tylko w jednej dziedzinie. Transfer niespecyficzny – gdy nauczenie się czegoś w jednej dziedzinie wpływa na inną dziedzinę.

Myślenie
Myślenie jest czynnością – uporządkowaną sekwencją czynności poznawczych na przedmiotach, itd. Próbujemy znaleźć związki w naszym otoczeniu. Dzięki myśleniu potrafimy operować różnego typu informacjami oraz wytwarzać nowe informacje. Dochodząc do wniosków, oceniając, planując, itd. zawsze wykorzystujemy myślenie. Myślenie jest bardzo złożonym procesem poznawczym.
Rezultatem w procesie myślenia jest rozumowanie, podejmowanie decyzji, dochodzenie do zupełnie nowych wniosków (tzw. genialne myślenie, nie jest dostępne dla wszystkich). Dzięki myśleniu jesteśmy w stanie symulować poprzez określone operacje umysłowe. Dzięki myśleniu jesteśmy w stanie dostosować się do panującej rzeczywistości lub ją zmienić.
Myślenie jest ukierunkowane na cel, uzyskanie określonego wyniku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *