Proces komunikowania się cz 6

Naruszenie przestrzeni osobistej:
– osoby zrywają kontakt wzrokowy, zaczynają jednak kasłać, pociągać nosem, itd.
– wzrasta częstość bicia serca, zmienia się napięcie mięśni i rytm fal mózgowych

Terytorialność:
– lubimy zaznaczać swoje prawa do jakiegoś miejsca, np. zawsze próbujemy siadać w podobnych miejscach na Sali, jeśli ktoś na naszym miejscu już siedzi, pojawia się irytacja, wychodząc próbujemy zarezerwować sobie miejsce, zostawiając coś
– poszukujemy “naszych” miejsc
– operujemy przestrzenią do formy kontaktu, np. wiele osób nie potrafi mówić bez mównicy

Ubiór może informować o:
– nastawieniach, sympatiach, pozycji społecznej, pozycji ekonomicznej
– bardzo rzadko wyraża nastrój
– przynależności do pewnej grupy społecznej
– wiarygodności
– moralności

Otoczenie:
– wystrój wnętrza
– bibeloty, itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *