Porozumiewanie się a technologia

Technologia dostarczyła zupełnie nowych form i możliwości osobistego porozumiewania się.
Nowe media (raport otwarty “Młodzi i media”):
– “nowe media” to cyfrowe technologie, takie jak internet, telefony komórkowe, cyfrowe aparaty fotograficzne
– nowe, ale szybko zastępowane przez coraz nowsze

Pytanie: czy za nowymi mediami będzie się krył nowy sposób myślenia, działania?
Zmiana rzeczywistości spowodowana przez nowe technologie znajduje swoje odzwierciedlenie w języku. Język, którym się posługujemy, wpływa także na sposób rozumienia przez nas rzeczywistości i interpretowania pewnych zjawisk.
Jak daleko sięgają te wpływy, jak daleko technologia i język wpływają na to, jakimi jesteśmy ludźmi?
Cały czas mówimy o pewnej ciągłości dokonań ludzkości na poziomie kultury, cywilizacji i więzi społecznych. W nowych technologiach te dokonania są zcyfryzowane. Do ubiegłego wieku dominowała kultura w formie analogowej (książka, płyta, rozmowa). Współcześnie wszystko przybiera postać cyfrową. Zmienia się obraz człowieka – mamy cyfrowe media i zupełnie inaczej funkcjonujących ludzi. Inne rodzaje wspólnot społecznych, mamy nową podmiotowość człowieka.
Wprowadzono pojęcie remediacji – opis relacji między człowiekiem a telefonem komórkowym. Nigdy wcześniej nie był widoczny taki wpływ przedmiotu na funkcjonowanie człowieka. To już nie jest przedmiot, to jest w pewnym sensie przedłużenie naszej ręki. Telefony stacjonarne były typowo użytkowe, teraz większość ludzi ma telefony komórkowe jeśli nie w ręce to najbliżej naszego ciała.
Deinstytucjonalizacja – w Internecie autorytety się zacierają, nie ma jednej instytucji, która by wskazywała, co jest wiarygodne, a co nie.
Współczesne media archiwizują wszystko w stopniu dotychczas niespotykanym.
Przestrzeń w Internecie: publiczna, semipubliczna (dostępna dla pewnej wybranej grupy osób, posiadających informacje jak dojść do określonych informacji), intymna.
Komunikacja skrótowa – SMSy, statusy na portalach społecznościowych, itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *