Pamięć cz 3

Pamięć robocza
Zwana inaczej pamięcią operacyjną, jest to pamięć krótkotrwała analizowana pod nieco innym kątem.
Systemy pamięci długotrwałej:
– pamięć semantyczna – dotyczy faktów, pojęć, sądów, jest niezależna od kontekstu i ma charakter ogólnej wiedzy o świecie, np. pamiętamy, że stolicą Polski jest Warszawa.
– pamięć epizodyczna – pamięć zdarzeń i epizodów, które są umiejscowione w czasie i przestrzeni oraz są związane z relacjami przyczynowo-skutkowymi. Obejmuje informacje: co, gdzie, kiedy. Specyficznym rodzajem pamięci epizodycznej jest pamięć autobiograficzna – stanowiąca zapis naszego życia.
– pamięć proceduralna – obejmuje umiejętności, nawyki i procedury wykonywania czynności. Zawiera wiedzę praktyczną, którą trudno zwerbalizować, a która ujawnia się w działaniu. Np. “wiem jak grać”.
– pamięć deklaratywna – świadoma pamięć faktów i zdarzeń. Jej zawartość łatwo zwerbalizować. Obejmuje pamięć semantyczną i epizodyczną. Nazywana jest czasem pamięcią jawną.
– pamięć niedeklaratywna
– pamięć prospektywna – dotycząca działań, które planujemy podjąć w przyszłości. Dzięki niej pamiętamy, co, gdzie i kiedy chcemy zrobić.
– pamięć retrospektywna – dotyczy przeszłości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *