Kontakty społeczne cz 4

Ryzyko ujawniania siebie:
– odrzucenie
– wywarcie negatywnego wrażenia
– mniejsze zadowolenie z relacji
– utrata kontroli – co z sekretem zrobi osoba, której go zwierzyliśmy?
– zranienie drugiej osoby (np. informacja o zdradzie)

Kłamstwo i jego rola w porozumiewaniu się:
– próba ukrycia lub przeinaczenia prawdy
– kłamiąc uzyskujemy nieuczciwą przewagę nad niewiedzącą ofiarą
– pojęcie “niewinne kłamstwo” – pojawia się wtedy, gdy kłamiemy, próbując kogoś ochronić, ochronić czyjeś uczucia. Ryzykowne – gdy lekarz ukrywa informację o chorobie lub stopniu jej rozwoju

Dlaczego kłamiemy?
– dla zachowania twarzy
– ze strachu
– kreowanie społecznych interakcji – kłamiemy, by nasze codzienne relacje przebiegały bez zakłóceń
– wskazanie w mniej bezpośredni sposób że czegoś nie chcemy

Konsekwencje kłamstw:
– sporadyczne niewinne kłamstwa nie stanowią zagrożenie dla relacji
– odkrycie poważnego oszustwa prowadzi do kryzysu, a niejednokrotnie do zerwania relacji
– dzieci uczą się kłamać – rozwojowo związane z teorią umysłu

Dwuznaczność i aluzje – stosujemy gdy nie chcemy czegoś przekazać wprost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *