Emocje cz 6

System afektywny (motywacyjny):
– wzbudzenie emocji jest związane ze sferą popędową
– smak słodki – daje nam pozytywne doświadczenie
– smak gorzki – zazwyczaj emocje negatywne
– fetor, przykry zapach – złość, gniew
– ból – złość, lęk, niepokój

System poznawczy:
– wg. Lazarusa emosja jest następstwem specyficznej orientacji człowieka w sytuacji i jej oceny
– ocena pierwotna
– ocena wtórna
Wzorce ocen poznawczych:
– szczęście
– nadzieja
– smutek
– strach
– poczucie winy

Wątpliwości:
– czy ocena poznawcza jest przyczyną czy skutkiem pojawiania się emocji?

Ekspresja emocji – są to zwykle automatyczne, dość krótkie i złożone reakcje organizmu. Emocje są zwykle widoczne na zewnątrz, mają swoje korelaty fizjologiczne, nawet jeśli są skrywane.
Ekspresja emocji jest tylko częściowo uwarunkowana kulturowo.
Eckman opracował system hodowania wyrazów twarzy i tego, jakie mięśni mimiczne pracują, gdy przeżywamy określoną emocję. Wykorzystuje się to np. przy bardzo szczegółowych analizach komputerowych w wykrywaczach kłamstwa. Wykryto związek między wyrazami mimicznymi a wyrażanymi emocjami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *